ข้อดี-ข้อเสียของAI เมื่อนำมาใช้ในธุรกิจ

AI-tech

                 เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า AI หรือ Artificial Intelligence เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่นำมาใช้ในโทรศัพท์มือถือในการรับคำสั่งเสียง กล้องถ่ายภาพในการประมวลผลให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด หรือ Software บางตัวที่อัจฉริยะถึงขั้นคาดเดาพฤติกรรมผู้บริโภคได้ ถือเป็นเทคโนโลยี ที่นำมาซึ่งการปฏิวัติอุสาหกรรมครั้งที่สี่ในยุคของ Industry 4.0 ที่เริ่มนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อให้ได้ ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ                 ในด้านของภาคธุรกิจ เทคโนโลยี AI ถูกนำมาใช้ในทุกสิ่งที่คุณทำ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการคิดเบี้ยประกันของบริษัทประกันภัย การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในระบบธนาคาร ซึ่งต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เคยเป็น เมื่อเทียบกับ 50 ปีที่แล้ว ดังนั้น ถ้าปัญญาประดิษฐ์จะต้องเป็นก้าวต่อไปสำหรับธุรกิจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แล้วสิ่งที่เป็นข้อดี- ข้อเสียคืออะไร? ข้อดีของ AI ช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน มูลค่าของข้อมูลมีความสำคัญมากต่อธุรกิจ จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเหล่านี้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้ได้ผลการค้นหาแบบเรียลไทม์ เพื่อขจัดความผิดพลาดของมนุษย์ […]