วิธีเก็บข้อมูลองค์กรแบบผิดๆ ที่ธุรกิจควรหลีกเลี่ยง

รวมวิธีเก็บข้อมูลองค์กรแบบผิดๆ ที่ธุรกิจควรหลีกเลี่ยง ปัจจุบัน มีการให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลอย่างมาก ยิ่งเป็นข้อมูลองค์ด้วยแล้ว การป้องกันและรักษาความปลอดภัย ยิ่งควรมีมากขึ้นเป็นเท่าตัว ด้วยทั้งทางกฎหมายที่ออกมาคุ้มครอง เกี่ยวกับการรั่วไหล หรือการละเมิดสิทธิ์ในข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง รวมถึงภาคธุรกิจที่มีการใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรและลูกค้า แต่เชื่อว่า การจัดเก็บข้อมูลนั้น ยังมีอีกหลายองค์กร ที่ใข้วิธีจัดเก็บที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งหากปล่อยไว้ อาจจะส่งผลให้ข้อมูลเกิดความเสียหาย หรือตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะถูกโจรกรรมในอนาคตได้   ซึ่งวิธีจัดเก็บข้อมูลองค์กรแบบผิดๆ มีดังต่อไปนี้ ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างไม่เป็นระบบ การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ที่ไม่มี Format แบบตายตัว โดยใช้ความสะดวกตามการใช้งานแต่ละคน ทำให้ข้อมูลแต่ละส่วนไม่มีมาตรฐาน ยากต่อการค้นหาและใช้งานร่วมกัน และถ้าหากวันใดวันหนึ่ง ผู้จัดเก็บข้อมูลลาออกไป ข้อมูลอาจจะไม่ได้ถูกแชร์ให้ผู้อื่นต่อ จึงยากต่อการประสานงานละนำข้อมูลมาใช้ในการทำงานต่อไป ข้อมูลลูกค้าหรือผู้ติดต่อที่สำคัญ สูญหายได้ง่าย ข้อมูลในส่วนนี้ ถือว่าสำคัญไม่แพ้ข้อมูลองค์กร หากมีการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ หรือไม่มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัย อาจจะทำให้เกิดการสูญหาย ข้อมูลผิดเพี้ยน หรือส่งผลให้ข้อมูลเสียหาย และทำให้องค์กรเสียโอกาสสำคัญในการทำธุรกิจได้เช่นกัน ยากต่อการตรวจสอบย้อนหลัง และไม่เห็นภาพรวมของข้อมูล ไฟล์ข้อมูลที่ถูกแก้ไขหลายครั้ง หากสุดท้ายแล้ว มีการตรวจสอบว่าข้อมูลผิดพลาด ถือว่าเป็นเรื่องยากต่อการตรวจสอบว่าผิดที่ขั้นตอนใด หรือเกิดจากใคร และหากข้อมูลที่ผิดพลาดนี้ ส่งต่อไปยังฝ่ายอื่นที่ต้องใช้ข้อมูลต่อ จะทำให้องค์กรเสียหายได้เช่นกัน ข้อมูลใช้ทำงานร่วมกันได้ยาก หากการเก็บข้อมูลนี้ มีเพียงบุคคลเดียวที่ทำการบันทึก […]