คาดการณ์ภัยออนไลน์ ภัยคุกคาม ปี 2022

  ส่องภัยออนไลน์ คาดการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ปี 2022 ภัยออนไลน์ หรือภัยคุกคาม ถือเป็นภัยที่เรามองไม่เห็น และเป็นภัยที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่เว้นแม้แต่ในปีนี้ (ปี 2022) ซึ่ง Sophos หรือ บริษัทผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยุคใหม่ระดับโลก ได้เปิดรายงานสรุปภัยคุกคามประจำปี 2022 ซึ่งกลุ่มนักวิจัยด้านความปลอดภัยของ SophosLab และทีม AI ได้สรุปและคาดการณ์ภัยออนไลน์ด้านความปลอดภัย รวมถึงแนวโน้มที่องค์กรต่างๆ อาจจะต้องรับมือในปี 2022 ดังนี้   1. ไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware มีแนวโน้มจะกลายเป็นมัลแวร์ทั้งแบบแยกส่วนและเป็นระบบมากขึ้น จากข้อมูลของนักวิจัยด้านความปลอดภัย Sophos ระบุว่า ในปี 2021 ภัยออนไลน์จากการโจมตี ไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware เพียงกลุ่มเดียว สามารถแพร่ให้เกิดการให้บริการโจมตีแบบเรียกค่าไถ่ได้หลายวิธี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Ransomware จะมุ่งไปที่การจ้าง Code และโครงสร้างมัลแวร์ที่เป็นอันตราย ให้กับเครือข่ายผู้ที่ต้องการใช้ Ransomware อื่นๆ ทั้งนี้ ภัยคุกคามจาก Ransomware ในปี 2021 จะเป็นการปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ […]