รวม Firewall (ไฟร์วอลล์) แต่ละรุ่น ต่างกันอย่างไร

ประเภทของ Firewall

Firewall (ไฟร์วอลล์) มีกี่ประเภท เหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะ ?  Firewall ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่ช่วยป้องกันความปลอดภัยของระบบไอทีได้ ซึ่งในปัจจุบัน ไฟร์วอลล์ มีรูปแบบและประเภทให้เลือกหลากหลาย โดยแต่ละแบบ ก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ผู้ใช้งาน จึงควรเลือกซื้อ หรือ เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับการใช้นั้นๆ โดย Firewall เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่ทุกองค์กรควรมี ดังนั้น การตัดสินใจซื้อ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด   Firewall คืออะไร ? Firewall (ไฟร์วอลล์) คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์บนระบบเครือข่าย ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านเข้า-ออก โดยจะคัดกรองและป้องกันความปลอดภัย ซึ่งเมื่อเห็นว่าข้อมูลนั้น ไม่ผ่านกฎที่ทางผู้ใช้งานกำหนดไว้ Firewall จะไม่อนุญาตให้ผ่าน แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ User เองด้วย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมกับ Firewall ได้ในบทความต่อไปนี้ Firewall vs Antivirus โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างกันอย่างไร   Firewall มีกี่ประเภท ?  Packet Filtering Firewall […]