IT Security กับ Cybersecurity เหมือนหรือต่างกันนะ ?

IT Security VS Cybersecurity

เปรียบเทียบ IT Security กับ Cybersecurity เหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะ  ระบบความปลอดภัย ถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันข้อมูล เพื่อไม่ให้โดนโจรกรรมหรือทำลาย ซึ่งระบบความปลอดภัยนี้ มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ทั้ง IT Security และ Cybersecurity โดยทั้ง 2 รูปแบบนี้มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจจะทำให้หลายๆคนเกิดความสับสนได้ โดยในบทความนี้ จะขอเล่าถึงความแตกต่างของ IT Security และ Cybersecurity กันค่ะ IT Security คืออะไร ? IT Security หรือ ความปลอดภัยทางข้อมูล (Information Security) คือ การรักษาข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Digital Format หรือ Digital Information ให้เป็นความลับ รวมไปถึงการจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้งานเสมอ ถือเป็นระบบรักษาความปลอดภัย ให้กับระบบสารสนเทศนั่นเอง โดย IT Security สามารถแบ่งออกได้ดังนี้   Network Security […]