ดูแล Sever ด้วยตัวเอง ให้การใช้งานเสถียร

ดูแล Server (เซิร์ฟเวอร์)  อย่างไร ให้การใช้งานเสถียรอยู่เสมอ   ระบบไอที เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นปัจจัยหลัก ที่จะช่วยให้การทำงานนั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงยังช่วยทำให้การทำงานสะดวก และรวดเร็วอีกด้วย  Server (เซิร์ฟเวอร์) ถือเป็นหนึ่งระบบไอทีที่มีความสำคัญ  ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆในโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Web Server, Mail Server, DNS Server และ Database Server ซึ่งเมื่อมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรแล้วนั้น ควรจะต้องมีการดูแล เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและราบรื่น ซึ่งในบทความนี้ จะขอแชร์วิธีดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ ให้การใช้งานเสถียรอยู่เสมอกันค่ะ วิธีการดูแล Server (เซิร์ฟเวอร์) อัปเกรด Software ต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ Server มีความปลอดภัย และทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบสถานะภายนอก เช่น สถานะหน้าที่ของเครื่อง ทั้งบน Panel, Led รวมไปถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเครื่อง และหมั่นสังเกตความผิดปกติของเซิร์ฟเวอร์อยู่เป็นประจำ การใช้ Server Management Software […]