คำศัพท์อังกฤษ อาชญากรรมไซเบอร์ ที่ควรรู้

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้าน อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยออนไลน์  อาชญากรรมไซเบอร์ (Cybercrime) อีกหนึ่งภัยออนไลน์ใกล้ตัว ที่หากเกิดขึ้นแล้ว จะนำพามาซึ่งผลเสียมหาศาล ทั้งนี้ การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ หรือภัยคุกคามไซเบอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพื่อที่จะได้ติดตาม และรู้เท่าทันภัยเหล่านี้ จากการอัปเดตข่าวสารต่างๆ ในทุกช่องทางนั่นเอง โดยในบทความนี้ จะขอนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านอาชญากรรมไซเบอร์ เรียงตามตัวอักษร A-Z มาฝากทุกคนกันค่ะ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน โดยคำศัพท์ต่างๆ มีดังต่อไปนี้    คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้าน อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยคุกคามไซเบอร์ และภัยออนไลน์   คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านอาชญากรรมไซเบอร์: หมวด A Adware การแสดงโฆษณาบนคอมพิวเตอร์ ไม่มีอันตราย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านอาชญากรรมไซเบอร์: หมวด B Backdoor การเปิดประตูลับ ในคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อกับมัลแวร์ ไวรัส สแปม หรือแฮกเกอร์อื่นๆ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านอาชญากรรมไซเบอร์: […]