ธุรกิจของคุณเหมาะกับ On-Cloud หรือ On-Premise

ธุรกิจของคุฯเหมาะกับ On-Cloud VS On-Premise

ปัจจุบัน บริษัทหรือองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ต่างใช้ Big data ในการขับเคลื่อนธุรกิจทำให้ทุกองค์กร จำเป็นต้องมีการวางระบบทางด้านโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล (IT Infrastructure) ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา หลายองค์กรจึงอาจจะกำลังประสบปัญหากับการเลือกใช้งาน ว่าองค์กรของตนเองนั้นเหมาะกับระบบแบบ On-Cloud หรือ On-Premise ในบทความนี้ TechSpace จะพาไปดูความแตกต่างในด้านต่างๆ ของ On-Cloud และ On-Premise เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกการใช้งานระบบให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณกันค่ะ On-Cloud VS On-Premise On-Cloud คืออะไร? On-Cloud หรือ Cloud Computing  คือการใช้งานซอฟแวร์ ระบบ หรือทรัพยากรต่างๆ ผ่านผู้ให้บริการทางคลาวน์ (Cloud provider) โดยผู้ใช้บริการสามารถจัดการทรัพยากรได้ตามความต้องการของตนเอง แทนที่องค์กรต้องซื้ออุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์หรือค่าบำรุงรักษาระบบเอง แต่ระบบ on-cloud จะทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการทางคลาวน์ โดยเข้าถึงบริการผ่านทางทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น บริการให้เช่าพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการสามารถเลือกแพ็ตเกจได้ตามความต้องการขององค์กร และสามารถเพิ่ม-ลดขนาดของทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน (pay-as-you-go) บริการในรูปแบบของคลาวน์ จะมีการให้บริการอยู่ 3 […]