รู้ก่อนปลอดภัยกว่า กฎหมายป้องกัน อาชญากรรมไซเบอร์

Cybercrime

รู้ก่อนปลอดภัยกว่า กฎหมายป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์   ในปัจจุบันเรามักจะเห็นข่าวการก่ออาชญากรรม เช่น การหลอกให้โอนเงิน การขโมยข้อมูลเพื่อนำไปเปิดบัญชีหรือหลอกให้เปิดบัญชีต่างๆ ซึ่งเรียกว่า “การก่ออาชญากรรมไซเบอร์” โดยก่อนหน้านี้ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหาย จึงไม่สามารถเอาผิดกับอาชญากรได้ แต่ตอนนี้ได้มีพระราชกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีการขอความร่วมมือจากธนาคาร และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเงินต่างๆ เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม และป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชน   พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ได้ให้ความหมายคำว่า Cybercrime หรือ อาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งหมายถึง การกระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ระบุว่า การฉ้อโกง กรรโชก หรือรีดทรัพย์จากคนใดคนหนึ่ง ทำให้ผู้อื่นเสียหาย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม ถือเป็นความผิดอย่างหนึ่ง   ประเทศไทยได้มีการขอความร่วมมือกับธนาคารและแพลตฟอร์มการเงินต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดขึ้นใหม่ ว่าด้วยเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฉ้อโกง พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีการเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 และเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป (17 มีนาคม 2566) พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี้ เป็นเครื่องมือกฎหมายใหม่ที่ช่วยขัดขวางกระบวนการฟอกเงินและมุ่งหวังที่จะระงับผู้กระทำอาชญากรรมทางไซเบอร์และนักต้มตุ๋น โดยจะทำหน้าที่จัดการกับผู้กระทำผิดทั้งก่อนและหลังที่มีการปล่อยกฎหมายใหม่ออกมา   กฎหมายใหม่นี้ ให้สิทธิ์แก่เหยื่อในการส่งคำร้องแก่ธนาคารและแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์ […]