สรุป 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่โดดเด่นในปี 2023

เทคโนโลยี 2023

สรุป 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่โดดเด่นในปี 2023   ทุกๆ ปี มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย และมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างรวดเร็ว TechSpace จึงรวบรวม 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่โดดเด่น แห่งปี 2023 ว่ามีเทคโนโลยีใดบ้างที่สำคัญและน่าสนใจ ที่อาจส่งผลต่อการทำงานหรือดำเนินชีวิตของเราในอนาคต เพื่อจะได้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป   1. ChatGPT เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก หากพูดถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ คงหนีไม่พ้น ChatGPT เทคโนโลยี AI ที่สามารถตอบโต้กับคู่สนทนาได้ในรูปแบบแชต โดยจะรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทั่วโลก นำมาประมวลผลเพื่อหาคำตอบที่ผู้ใช้งานต้องการ ด้วยความฉลาดของ ChatGPT ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมาก ChatGPT ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการช่วยหาคำตอบเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถในการช่วยแปลภาษา เขียนบทความหรือบทสนทนา ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล และยังมีความสามารถในการสร้างภาพภาพจากข้อความที่ผู้ใช้งานป้อนเข้าไปได้อีกด้วย นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย และอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตและการทำงานในอนาคตได้   2.รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ รถยนต์ EV (Electronic Vehicle) ในปี 2023 […]