ความแตกต่างระหว่าง Firewall กับ Antivirus?

/

ความแตกต่างระหว่าง Firewall กับ Antivirus?

firewall กับ antivirus

ความแตกต่างระหว่าง Firewall กับ Antivirus?

คุณอาจสงสัย เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Firewall กับ Antivirus วันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยในเรื่องนี้กัน เพราะทั้งFirewall และ Antivirus ทำหน้าที่เดียวกัน คือป้องกันไวรัส มัลแวร์ หรือโปรแกรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่การทำงานของทั้งสองตัวนี้ต่างกันมาก อธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นโดยเปรียบเทียบ

คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค เป็นเมือง

Firewall เปรียบเสมือน ประตูเมือง

Antivirus เปรียบเหมือน  พนักงานรักษาความปลอดภัย

โดย

                  Firewall ทำหน้าที่ คอยปิดกั้นไม่ให้มีการติดต่อกันระหว่างเครือข่าย ในช่องทางที่ไม่อนุญาติ เช่น ระหว่างภายในOfficeกับ Internet ภายนอก หรือ กันเครื่องของตัวเองกับ เน็ตเวิร์ค ซึ่งการปิดกั้นการทำงานของโปรแกรมที่จะพยายามเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คที่ไม่อนุญาติ ส่วนใหญ่ เป็นพฤติกรรมของ หนอนไวรัส (Worm) ซึ่งมักจะพยายามหาช่องทางของเน็ตเวิร์คที่เปิดอยู่หรือเปิดโอกาสให้ใช้คำสั่งบางอย่างในการคัดลอกตัวเองเข้าไปอยู่ในเครื่องของผู้ใช้งาน และสั่งทำอะไรบางอย่างกับเครื่องนั้นได้ ทำให้เกิดผลพลอยได้คือสามารถป้องกันไวรัสจากทางเข้าได้ในระดับหนึ่ง

                 Antivirus สามารถตรวจสอบได้ทั้งโฟลเดอร์ภายในคอมพิวเตอร์ อีเมลล์ และอินเทอร์เน็ต ซึ่ง ทำหน้าที่คอยตรวจสอบว่า ไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆที่มีในเครื่อง มีไวรัสติดมาด้วยหรือไม่ หรือที่เรียกว่า “แสกนไวรัส” และยังแสกนโปรแกรมขณะใช้งาน โดยตรวจสอบว่ามีไวรัสติดมากับโปรแกรมนี้หรือไม่ก่อนเปิดใช้

จากที่กล่าวมานั้น ทำให้ทั้งFirewall และ Antivirus จึงเป็นหนึ่งในSolutionsที่สำคัญมาก สำหรับเน็ตเวิร์คภายในองค์กร ซึ่งหากคุณขาดประสบการ์ณสามารถจ้างมืออาชีพด้านIT Solutions มาช่วยในการติดตั้ง แนะนำ หรือเพื่อให้มั่นใจว่าFirewall และ Antivirusของคุณ Update และพร้อมทำงานอยู่เสมอ ปกป้องจากอันตรายที่มาในรูปแบบไวรัสและมัลแวร์ต่างๆได้เสมอ