พบช่องโหว่ในชิป Intel โดยการอุตช่องโหว่นี้จะทำให้ CPU ทำงานช้าลง 23%

/

พบช่องโหว่ในชิป Intel โดยการอุตช่องโหว่นี้จะทำให้ CPU ทำงานช้าลง 23%

ช่องโหว่ในชิป Intel

สื่อ The Register สื่อข่าวไอทีชื่อดัง ได้มีการรายงานถึงการพบช่องโหว่ในตัว CPU ของ Intel ช่องโหว่ในชิป Intel และล่าสุดยังได้พบว่าไม่เพียงแค่ชิปจาก Intel เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่นี้ แต่ยังรวมไปถึงชิปจาก AMD และ ARM อีกด้วย

โดยช่องโหว่ที่เพิ่งถูกค้นพบนี้ แฮกเกอร์สามารถใช้ในการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจำที่ถูกป้องกันเอาไว้ได้ อย่างเช่น รหัสผ่าน เป็นต้น อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบนี้ โดนกันถ้วนหน้าทั้ง Windows, macOS รวมไปถึง Linux

จากรายงานระบุว่า ช่องโหว่นี้เป็นปัญหาด้านการออกแบบการทำงานของ Kernel memory ซึ่งเป็นช่องโหว่ระดับฮาร์ดแวร์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ การแก้ปัญหาในขณะนี้ จึงเป็นการแก้ไขที่ซอฟต์แวร์ (OS level) แทน ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์แยกตัวการทำงานของ Kernel memory ออกจากตัว User Processes โดยเรียกวิธีนี้ว่า Kernel Page Table Isolation (KPTI)

สิ่งสำคัญคือการอัปเดตทั้ง Linux และ Windows จะมีผลต่อประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์ของ Intel

การใช้เทคนิค KPTI จะปิดช่องโหว่ดังกล่าวลงได้ แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน เนื่องจากการสับเปลี่ยนข้อมูลในหน่วยความจำทุกครั้งที่มีการเรียกใช้งาน ตัว CPU จะถูกบังคับให้ต้องดึงข้อมูลจาก Cached และข้อมูลจากหน่วยความจำออกมาใหม่เสมอ ทำให้เกิดความร้อนสะสมสูงกว่าเดิม ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ช้าลง

จากข้อมูลของ The Register ได้ระบุว่า หลังจากที่อุดช่องโหว่ด้วยเทคนิค KPIT แล้ว คอมพิวเตอร์จะทำงานช้าลงอย่างน้อย 17% และมากสุดถึง 23% เลยทีเดียว

ที่มา : www.theregister.co.uk , https://news.thaiware.com/