Internet of Things หรือ IoT นำมาปรับใช้กับธุรกิจอย่างไรได้บ้าง

/

Internet of Things หรือ IoT นำมาปรับใช้กับธุรกิจอย่างไรได้บ้าง

Internet of Things หรือ IoT เริ่มเข้ามามีส่วนในการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น สามารถควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว หรือระบบ Cloud Storage ที่สามารถฝากไฟล์และประมวลผลได้เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน หากใครอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Internet of Things หรือ IoT มากขึ้น สามารถคลิกลิงค์นี้ เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ

จากคุณสมบัติของ Internet of things ในข้างต้น มีประโยชน์มากมาย แล้วถ้านำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจจะมีประโยชน์อะไรบ้าง มาดูกันค่ะ

สำหรับการใช้งาน Internet Of Things หรือ IoT สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนด้วยกันคือ

เครื่องมือบอกตำแหน่งตามเวลาจริงเพื่อดูแลสุขภาพ หรือเซนเซอร์การสร้างระบบของอุตสาหกรรมเฉพาะทาง และเครื่องมือ IoT ที่สามารถใช้ได้ ในทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะหรือระบบความปลอดภัย

  1. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

IoT เปิดโอกาสให้บริษัทได้รับผลประโยชน์จากรายได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น และช่วยพัฒนารูปแบบธุรกิจให้ทันสมัย ด้วยนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย IoT สร้างรากฐานธุรกิจที่แข็งแรง ลดเวลาในการทำการตลาด และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน IoT มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงผู้บริโภค และธุรกิจจะได้ใช้ประโยชน์จาก IoT มากกว่าการเชื่อมต่อ

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ของอุปกรณ์

 Internet Of Things สามารถติดตามและพัฒนาจาก เครื่องมือและอุปกรณ์ โดยการใช้เซนเซอร์และการเชื่อมต่อ ทำให้บริษัทสามารทำข้อมูลที่ได้ตามเวลาจริง ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ทำให้บริษัทสามารถพบปัญหาและแก้ไขได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปกรณ์

       3. ทำให้ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

IoT ช่วยเชื่อมโยงอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถดูข้อมูลได้แบบ Realtime ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

        4. เพิ่มการผลิต หนึ่งในเทรนสำคัญของธุรกิจ

ทุกวันนี้ ระบบ Automation บริษัทที่มีโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต เริ่มพัฒนาและนำมาใช้ในการผลิต ช่วยลดเวลาในการผลิต และเพิ่มผลผลิตให้มีมากขึ้น ซึ่งเวลาถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ดังนั้นหากใช้ระบบ Automation จะช่วยให้พนักงานในบริษัทประหยัดเวลา และบริษัทสามารถส่งพนักงานไปพัฒนาทักษะเพิ่มเติมได้ เพื่อให้โรงงานมีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น

         5. ลดค่าใช้จ่าย

IoT สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ ของเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ เพื่อป้องกันจากการถูกทำลาย และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

ประโยชน์การใช้งานของ Internet of Things หรือ IoT จะถูกคิดค้นและพัฒนาให้มีความสามารถที่หลากหลาย และทำให้เกิดเทคโนโลยีที่นำไปต่อยอดได้ แต่หากธุรกิจไม่เริ่มศึกษาและไม่สามารถปรับตัวได้ เช่น ปัญหาข้อมูล การขาดแคลนเทคโนโลยีที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ความกังวลเรื่องความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความสามารถในการจัดการความซับซ้อนของ IoT อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Internet of things เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของธุรกิจและองค์กร