Blog

/

ธุรกิจของคุฯเหมาะกับ On-Cloud VS On-Premise

 

ธุรกิจของคุณเหมาะกับ On-Cloud หรือ On-Premise 

ปัจจุบัน บริษัทหรือองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ต่างใช้ Big data ในการขับเคลื่อนธุรกิจทำให้ทุกองค์กร จำเป็นต้องมีการวางระบบทางด้านโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล (IT Infrastructure) ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา หลายองค์กรจึงอาจจะกำลังประสบปัญหากับการเลือกใช้งาน ว่าองค์กรของตนเองนั้นเหมาะกับระบบแบบ On-Cloud หรือ On-Premise ในบทความนี้ TechSpace จะพาไปดูความแตกต่างในด้านต่างๆ ของ On-Cloud และ On-Premise เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกการใช้งานระบบให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณกันค่ะ

On-Cloud VS On-Premise

On-Cloud คืออะไร?

On-Cloud หรือ Cloud Computing  คือการใช้งานซอฟแวร์ ระบบ หรือทรัพยากรต่างๆ ผ่านผู้ให้บริการทางคลาวน์ (Cloud provider) โดยผู้ใช้บริการสามารถจัดการทรัพยากรได้ตามความต้องการของตนเอง แทนที่องค์กรต้องซื้ออุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์หรือค่าบำรุงรักษาระบบเอง แต่ระบบ on-cloud จะทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการทางคลาวน์ โดยเข้าถึงบริการผ่านทางทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น บริการให้เช่าพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการสามารถเลือกแพ็ตเกจได้ตามความต้องการขององค์กร และสามารถเพิ่ม-ลดขนาดของทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน (pay-as-you-go) บริการในรูปแบบของคลาวน์ จะมีการให้บริการอยู่ 3 ประเภท ได้แก่  Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS)

On-Premise คืออะไร?

On-Premise หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า On-prem คือ การวางโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล (IT Infrastructure) เช่น ฐานข้อมูลระบบ หรือทรัพยากรต่างๆ ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร แตกต่างจากระบบคลาวน์ โดยระบบแบบ On-prem องค์กรสามารถบริหารจัดการ บำรุงรักษาระบบ รวมถึงสามารถอัปเกรด Software หรือ Hardware ได้ด้วยตัวเอง และจำเป็นต้องมีบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน IT ในการบริหารจัดการทรัพยากรดังกล่าว เพื่อดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลขององค์กร

1. ต้นทุน (Cost)

On-cloud จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Hardware หรือ Software รวมถึงค่าบำรุงรักษาระบบหรือค่าสถานที่ จะเสียค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน (pay-as-you-go) เท่านั้น ในขณะที่ On-prem องค์กรจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของระบบในครั้งแรก ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software และจำเป็นต้องวางแผนลงทุนเพื่ออนาคต ทำให้ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการลงทุน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบด้วย  

2. การบำรุงรักษา (Maintenance)

On-cloud มีผู้ให้บริการทางคลาวด์เป็นผู้ดูแลในการบำรุงรักษาระบบให้ เช่น อัพเดตฮาร์ดแวร์ อัพเดตแพทช์ความปลอดภัย อัปเดตซอฟแวร์ ส่วน On-prem องค์กรมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาและ ต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาเอง อาจจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทั้งในด้านทีมงานและงบประมาณที่มากกว่า และในระหว่างช่วงบำรุงรักษาระบบ อาจต้องปิดใช้งานระบบทำให้ไม่สามารถทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวได้

3. การเข้าถึง (Accessibility)

การเข้าถึงระบบแบบ On-cloud สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต ต่างจาก On-prem ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ตขององค์กรเท่านั้น แต่สามารถเข้าถึงจากระยะไกลโดยผ่าน VPN ได้เช่นกัน

4. ความยืดหยุ่น (Flexibility)

On-cloud เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น สามารถเพิ่ม-ลด ขนาดทรัพยากรตามความต้องการขององค์กรได้ ต่างจาก On-prem แม้ว่าจะเป็นเป็นระบบที่มีความมั่นคงและเสถียร แต่ก็มีข้อจำกัดในการเพิ่ม-ลดทรัพยากรอย่างทันทีได้ เนื่องจากขนาดของทรัพยากรถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แรกตามสเปค หรือลิขสิทธิ์ที่ซื้อเอาไว้ อาจต้องมีการลงทุนเพิ่มเพื่อออกแบบระบบใหม่อีกรอบ  

5. ความปลอดภัย (Security)

สำหรับการดูแลเรื่องความปลอดภัยของระบบหรือข้อมูลบนคลาวน์ ผู้ให้บริการทางคลาวน์ จะเป็นผู้ดูแลเรื่องความปลอดภัย ในแง่ของผู้ใช้บริการจะมีผู้บริหารความปลอดภัยให้อย่างอัตโนมัติ ในขณะที่ On-prem การบริหารความปลอดภัยจะเป็นไปที่องค์กรออกแบบหรือวางแผนไว้ และใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ได้จัดซื้อไว้ ณ ตอนต้น 

สรุุปความแตกต่างระหว่าง On-Cloud VS On-Premise

สรุปความแตกต่างระหว่าง On-Cloud VS On-Premise

การเลือกใช้งานระหว่าง On-cloud และ On-prem ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น แต่ละองค์กรควรประเมินความต้องการและข้อจำกัดขององค์กร ก่อนตัดสินใจเลือกโมเดลการใช้งานที่เหมาะสมกับองค์กรที่สุด นอกจากนี้แล้ว  การใช้งาน Hybrid Cloud ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างระบบ On-cloud และ On-prem ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ Hybrid Cloud อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้เช่นกันค่ะ