การดูแลระบบserver เพื่อให้สามารถบริการระบบได้อย่างราบรื่น

Server Maintenance

การดูแลระบบserver เพื่อให้สามารถบริการระบบได้อย่างราบรื่น การดูแลระบบ server สำหรับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ที่มีการวางระบบ server เป็นของตัวเอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เป็นระบบจัดเก็บข้อมูล หรือเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น Mail Server, Web Hosting Server, File Server, Print Server, Storage Server เป็นต้น เมื่อเริ่มติดตั้งระบบ server เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้น ก็ต้องเริ่มที่จะดูแล server เพื่อให้สามารถบริการระบบได้อย่างราบรื่น วิธีการดูแลระบบ server ต้องทำอะไรบ้าง – ตรวจสอบทางกายภาพ โดยเจ้าหน้าที่ เช่น สถานะไฟหน้าเครื่อง server, เสียงของเครื่อง server, กลิ่นเหม็นไหม้ต่างๆ และยังรวมไปถึงสภาพแวดล้อม ขยะ ฝุ่น อุณหภูมิ ควรมั่นตรวจสอบเป็นประจำ – การอัพเกรดซอฟแวร์ ระบบ server ทั่วไปย่อมจะมีซอฟแวร์ในการควบคุม เมื่อใช้งานไปสักระยะย่อมต้องมีการอัพเกรดซอฟแวร์ต่างๆ แต่บ่อยครั้งการอัพเกรดจะทำให้ระบบมีปัญหา แต่ถ้าไม่อัพเกรดบางครั้งก็ทำงานร่วมกับระบบใหม่ไม่ได้หรือไม่มีความปลอดภัย – การตรวจสอบโดยใช้ระบบ […]