ความแตกต่างระหว่าง Firewall กับ Antivirus?

firewall กับ antivirus

ความแตกต่างระหว่าง Firewall กับ Antivirus? คุณอาจสงสัย เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Firewall กับ Antivirus วันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยในเรื่องนี้กัน เพราะทั้งFirewall และ Antivirus ทำหน้าที่เดียวกัน คือป้องกันไวรัส มัลแวร์ หรือโปรแกรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่การทำงานของทั้งสองตัวนี้ต่างกันมาก อธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นโดยเปรียบเทียบ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค เป็นเมือง Firewall เปรียบเสมือน ประตูเมือง Antivirus เปรียบเหมือน  พนักงานรักษาความปลอดภัย โดย                   Firewall ทำหน้าที่ คอยปิดกั้นไม่ให้มีการติดต่อกันระหว่างเครือข่าย ในช่องทางที่ไม่อนุญาติ เช่น ระหว่างภายในOfficeกับ Internet ภายนอก หรือ กันเครื่องของตัวเองกับ เน็ตเวิร์ค ซึ่งการปิดกั้นการทำงานของโปรแกรมที่จะพยายามเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คที่ไม่อนุญาติ ส่วนใหญ่ เป็นพฤติกรรมของ หนอนไวรัส (Worm) ซึ่งมักจะพยายามหาช่องทางของเน็ตเวิร์คที่เปิดอยู่หรือเปิดโอกาสให้ใช้คำสั่งบางอย่างในการคัดลอกตัวเองเข้าไปอยู่ในเครื่องของผู้ใช้งาน […]