IT Helpdesk กับ IT Support แตกต่างกันอย่างไร ?

IT Support & IT Helpdesk

IT Helpdesk กับ IT Support แตกต่างกันอย่างไร ? “IT Support” และ “IT Helpdesk” เป็นคำใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการไอที และเกิดอาการสับสนกันบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม หน้าที่และบทบาทของทั้งสองไม่ได้มีความเหมือนกันเสียทีเดียว วันนี้ TechSpace จะพาไปดูหน้าที่และบทบาทของทั้งสองคำนี้ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร   IT Helpdesk เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ให้บริการความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านไอทีให้กับผู้ใช้งาน (users) ภายในองค์กร ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทางไอทีผ่านโทรศัพท์ หรือทำการ Remote Access เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งาน ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เช่น แก้ไขปัญหาเครื่องค้าง ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ติดตั้งโปรแกรม ไวรัส เป็นต้น   IT Support คือ ผู้ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาด้านไอทีต่างๆ ให้กับ user ตั้งแต่ แสกนไวรัส ลงโปรแกรม ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบเครือข่าย (Network) และเซิร์ฟเวอร์ (Server) ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางไอที […]