ทำความรู้จักกับเรา

TechSpace เป็นบริษัทที่ให้บริการ IT Outsource อย่างครบวงจร ทั้งบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ, การให้คำปรึกษา การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน, การรวมระบบข้อมูล, การใช้งาน และ IT Support

เราช่วยให้ธุรกิจเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยี ในการสร้างโอกาสและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นหลัก จุดแข็งของเรา คือความสามารถในการทำความเข้าใจกระบวนการที่แตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ และออกแบบวิธีการจัดการให้เข้ากับธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ธุรกิจตัดสินใจได้ดีขึ้น

TechSpace มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการทางด้าน IT ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาไปโฟกัสที่งานหลักในธุรกิจได้ เราให้บริการแบบเฉพาะธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด หากเราได้ร่วมงานกับธุรกิจของคุณ รับรองว่าคุณจะหมดความกังวลเรื่อง IT อย่างแน่นอน

TechSpace นำเสนอแผนการจัดการด้าน IT Solution ที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความหมาะสม ไม่ว่าองค์กรของคุณจะเป็นองค์ขนาดเล็ก, กลาง ตลอดจนขนาดใหญ่ เราพร้อมที่จะมอบแนวทางการจัดการที่เหมาะสม และเน้นการใช้ประโยชน์จาก IT เพื่อนำมาพัฒนาให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้มากยิ่งขึ้น

ทีมงานของเรา


ความสำเร็จของ TechSpace เกิดจากทีมงานของเราได้ช่วยเหลือ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อีกยังสามารถจัดการงานโดยมีความรับผิดชอบ, ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงมุ่งเน้นการค้นหาเทคโนโลยี ไอที ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดให้กับการเติบโตของธุรกิจ

เราให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน, ความซื่อสัตย์ในการทำงาน, การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการเติบโตและประสบผลสำเร็จในงานของตนเอง

การให้ความสำคัญกับชุมชน

TechSpace ตระหนักถึงการมีบทบาทที่สำคัญต่อชุมชน โดยมีการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดการใช้พลังงานและมลภาวะ นอกจากนี้เรายังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ด้วยการบริจาคทุนสนับสนุนอีกเช่นกัน

CALL US TODAY!

+(66) 2-381-9075

Stop worrying about IT problems.
Let the experts do the work for you so that you can focus on your business and not IT issues.