ภัยคุกคามทางไซเบอร์ อันตรายที่อาจทำร้ายธุรกิจของคุณ

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการเงิน ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ สิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าส่งผลต่อการวางกลยุทธ์ของธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน ซึ่งประเด็นทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้น ย่อมมาพร้อมกับต้นทุนจำนวนมากที่อาจสูญเสียไป การกำหนดค่าความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง และช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ มักเป็นช่องโหว่ให้อาชญากรทางไซเบอร์คุกคาม และโจรกรรมข้อมูลของคุณได้

จากข้อมูลของ Verizon พบว่า 82% ของการละเมิดข้อมูล มักมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น การขโมยข้อมูลส่วนตัว ฟิชชิง การใช้ข้อมูลผิดวิธี หรือข้อมูลถูกเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ แม้จะนำโซลูชัน endpoint security ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันสูงมาใช้ ก็ไม่อาจสามารถปกป้องความปลอดภัยทางไซเบอร์ของคุณได้ 100% หากอุปกรณ์ปลายทางมีการตั้งค่าความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง ขัดกับนโยบายความปลอดภัย หรือเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่ทำให้เกิดความเสี่ยงโดยไม่ตั้งใจ ก็สามารถทำให้ระบบความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ มีความเสี่ยงที่จะโดนโจรกรรมจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้เช่นกัน

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่นำไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัย อาจทำให้ระบบมีช่องโหว่ทำให้ถูกโจมตีได้ เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าแพทช์ (Patch) มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการแพทช์อย่างสม่ำเสมอ และทันท่วงที การแพทช์ช่วยอุดช่องโหว่ให้กับระบบ และลดโอกาสที่จะโดนแฮกเกอร์โจมตีผ่านช่องโหว่แม้เพียงเล็กๆ ได้                                                                                      

เนื่องจากการโจมตีแบบ living off the land เป็นการอาศัยโปรแกรมที่ถูกติดตั้งในระบบอยู่แล้ว หรือโปรแกรมที่ผู้ใช้งานมีอยู่แล้วมาใช้ในการโจมตี สามารถป้องกันได้โดยการวิเคราะห์ทั้งพฤติกรรมที่ผิดปกติและการตรวจจับ loAs ทำให้ระบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและสามารถป้องกันการโจมตีแบบ living off the land ได้ดีขึ้น

ผู้ไม่ประสงค์ดี อาจกำลังมองหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเพื่อลักลอบเข้าไปหรือโจมตีเครือข่าย การตั้งค่าความปลอดภัยและการกำหนดค่าความปลอดภัยให้เหมาะสม จะหลีกเลี่ยงไม่ให้แฮกเกอร์แสวงหาผลประโยชน์จากจุดอ่อนต่างๆ ของการตั้งค่าความปลอดภัยได้                             

อาชญากรไซเบอร์ต้องการอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ก็สามารถที่จะทำลายความปลอดภัยของทั้งองค์กรได้ การนำ endpoint security solution มาใช้กับทุกอุปกรณ์ จะทำให้สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจมตีจากทุกๆทาง ไม่เปิดช่องว่างให้อาชญากรทางไซเบอร์โจมตีจากจุดอ่อนใดได้ง่ายๆ

การสังเกตและป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเครือข่ายขององค์กรของคุณ หาก endpoint solution ไม่ได้ถูกกำหนดค่าไว้อย่างเหมาะสม ก็จะทำให้การป้องกันไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้ทีมไอทีต้องติดตาม และประเมินสถานะความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ผู้ดูแลระบบความปลอดภัย จำเป็นต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และมีแนวทางในการเลือกใช้ Security Control อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถป้องกันและลดโอกาสของการโดนโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งทำธุรกิจต้องหยุดชะงักลงได้ เสริมความแข็งแกร่งให้กับมาตรการรักษาความปลอดภัยของธุรกิจของคุณ ด้วยการตรวจสอบความเสี่ยง ค้นหาช่องโหว่และจุดอ่อนของการกำหนดค่าความปลอดภัยในอุปกรณ์ปลายทาง ด้วย Endpoint Security solutions จาก TechSpace

จัดการและเฝ้าระวังอุปกรณ์ปลายทาง ประเมินการโจมตี และกำหนดค่าความปลอดภัยต่างๆ ให้กับอุปกรณ์อย่างเหมาะสม เพื่ออุดช่องโหว่ จากซอฟต์แวร์ หรือระบบปฏิบัติการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ช่องโหว่จากโปรแกรม third-party หรือการอัพเดตแพทช์ที่ล้าหลัง เพื่อปกป้องเครื่อข่ายของคุณจากผู้ไม่หวังดีก่อนที่จะมีการโจมตีเกิดขึ้น

ให้ TechSpace เป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขทุกปัญหาด้าน IT และให้คุณให้ความสนใจกับงานหลักของธุรกิจ และไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกต่อไป ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย!

10 Cybersecurity Tips for your Business

Download our 10 Cybersecurity Tips to help your business boost resilience against cyber attacks

Free Cybersecurity Readiness Assessment

Cybersecurity readiness goes beyond just having a firewall or antivirus program. Find out how your company perform against cybersecurity threats.

Boost your endpoint security with one of our security products. Click on the brand icon for more information:
Unsure how protected you are against a cyber attack?

Find out how our Cyber Security Services can help protect your business.