บริการจัดการระบบคลาวด์

การจัดการระบบคลาวด์ของ TechSpace สามารถช่วยธุรกิจในการสร้าง Server และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการจัดการด้านเทคนิคฝั่ง Back-end ถือเป็นอีกหนึ่่งแนวทาง ที่ทำให้ธุรกิจให้ความสำคัฐกับงานหลักได้อย่างเต็มที่

โดยวิธีนี้ ได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่าย และช่วยการจัดการด้านไอที รวมถึงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายยิ่งขึ้น

บริการจัดการคลาวด์ สามารถแยกบริการย่อยได้หลากหลาย ทั้งการออกแบบ Server การจัดการด้านความปลอดภัย Patch และการอัปเดตอัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพคลาวด์และต้นทุน รวมถึงการปรับขนาดตามความต้องการ

สำหรับองค์กร การใช้บริการระบบคลาวด์จากผู้ให้บริการแบบ Outsource ช่วยให้องค์กรไม่ต้องสรรหาพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว ส่งผลต่อการจัดการต้นทุน ที่สามารถกระจายไปใช้ในส่วนอื่นของธุรกิจได้

ยิ่งไปกว่านั้น บริการจัดการคลาวด์ ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทาง ในการช่วยเพิ่ม ROI ให้กับธุรกิจ โดยให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้ธุรกิจของคุณ ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอน

Rapid Deployment

ใช้งาน ได้อย่างรวดเร็ว

Proactive Monitoring

ตรวจสอบ และประเมินอย่างละเอียด

Available 24/7

ให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

Full-Stack Expertise

ดูแลโดย ผู้เชี่ยวชาญ

Continuous Improvement

พัฒนาและอัปเดต ระบบอย่างต่อเนื่อง

Cost Savings

งบประมาณ ที่จับต้องได้

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ผ่านการให้บริการระบบการจัดการคลาวด์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 381 9076

5 Tips for cloud computing security

Are you hesitant about adopting cloud computing services into your IT infrastructure? You are not alone.

Increase IT Efficiency and Get More Done

Our Experts are Ready to Help You