การบำรุงรักษาเซิฟเวอร์ (Server Maintenance)

TechSpace ให้บริการบำรุงรักษา พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานของ Server เพื่อให้ระบบ Server ของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าการรับประกันของผู้ให้บริการจะหมดอายุแล้วก็ตาม ซึ่งเราจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ Server ของคุณ เพื่อนำไปสู่การระบุละแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในลำดับต่อไป

ยืดอายุการใช้งานให้ Server ของคุณ

เป้าหมายของเรา คือการยืดอายุ Server ให้มีการใช้งานสูงสุด ส่งผลให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น บริการของเราจะทำการอัปเดต บำรุงรักษา และตรวจสอบทุกรายการบน Server เพื่อให้มีความทันสมัย รวมถึงป้องกันภัยคุกคามต่างๆ

บริการบำรุงรักษา Server ของเรา จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบ, รับการแจ้งเตือนการอัปเดตต่างๆ รวมถึงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Cloud ทำให้ธุรกิจของคุณ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Reduce Downtime

ลดปัญหา การทำงานล่าช้า

Save Money

ประหยัดค่าใช้จ่าย

Expert Support

ให้บริการ โดยผู้เชี่ยวชาญ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการนี้จากเรา

  • ตรวจสอบ และตรวจเช็กระบบอยู่ตลอดเวลา
  • การอัปเดต Software & Path
  • ระบบจัดการและป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
  • รักษาความปลอดภัยของระบบการจัดการไฟล์
  • ตรวจสอบการสำรองข้อมูล
  • รับประกันการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
  • ให้บริการโดยผู้จัดการทางบัญชี และผู้เชี่ยวชาญด้าน IT
  • จัดทำรายงานประจำเดือน
  • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ

ให้ TechSpace เป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ เพื่อให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งการบำรุงรักษาระบบ Server ของคุณ เพื่อให้คุณให้ความสนใจกับงานหลักของธุรกิจ และไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกต่อไป ติดต่อสอบ-ถาม เพื่อรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

Special Promotion

Sign up today and get 1 month FREE
Server Maintenance Services.

Have any Questions?
Call us Today!

Increase IT Efficiency and Get More Done

Our Experts are Ready to Help You