บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ & IT Project

บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อระบบทั้งระบบ IT, Hardware และ Software ภายในองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่ง TechSpace มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องการออกแบบติดตั้ง และการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT โดยตรง ซึ่งคุณสามารถวางใจ และให้ความสำคัญกับงานหลักของธุรกิจได้อย่างเต็มที่

เราเข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละธุรกิจ เราสามารถให้คำแนะนำ ในธุรกิจที่แตกต่างกันเพื่อการปรับใช้ที่เหมาะสม ตั้งแต่การวิเคราะห์ตามความต้องการ การออกแบบ การติดตั้งระบบ การประยุกต์ใช้ ตลอดจนการปรับแต่งและการส่งมอบให้กับลูกค้า

การวางระบบคอมพิวเตอร์ และ IT Project เป็นเรื่องเชี่ยวชาญ
มาตรฐานการทำงาน ตรงต่อเวลา งบประมาณตามที่กำหนด ไร้ข้อผิดพลาด

บริการวางระบบIT ที่เน้นการทำงานของธุรกิจเป็นหลัก

  • การออกแบบและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT
  • การจัดหาและจัดซื้อ Hardware & Software
  • การวางระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  • ดูแลระบบServer, การติดตั้งและอัปเดตอุปกรณ์ IT
  • ดูแลความปลอดภัยไฟล์ และการสำรองข้อมูล
  • Voice over IP (VOIP), การจัด Video Conference
  • ดูแลแอปพลิเคชันต่างๆ, การโยกย้ายข้อมูลและ Email
  • การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์IT

5 Tips for cloud computing security

Are you hesitant about adopting cloud computing services into your IT infrastructure? You are not alone.

images
Helping you every step of the way

บริการช่วยเหลือและสนับสนุน IT Project ของคุณอย่างเต็มรูปแบบ

1

ประเมินข้อมูล

ประเมินข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน IT ของธุรกิจ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางตามความต้องการ โดยอยู่ภายใต้งบประมาณของคุณ

2

วางแผนและออกแบบ

วางแผนและออกแบบร่วมกับธุรกิขของคุณ เพื่อทำความเข้าใจ, คัดเลือก และประเมินข้อดี-ข้อเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในลำดับต่อไป

3

จัดทำแผนดำเนินการ

จัดทำแผนการ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง

4

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ทำการปรับปรุง ฝึกฝน และดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆโครงการของคุณ ประสบผลสำเร็จ

Increase IT Efficiency and Get More Done

Our Experts are Ready to Help You