บริการจัดเก็บและสำรองข้อมูล

เพราะข้อมูลขององค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหาย, สูญหาย และรวมถึงการทำลายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ถ้าหากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นแล้ว จะต้องสามารถกู้คืนกลับมาได้เช่นกัน และเพราะเหตุนี้ TechSapce จึงจัดทำบริการจัดเก็บและสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันความปลอดภัยจากการสูญหาย การทุจริต การคุกคาม และให้ธุรกิจของคุณมีข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

ไม่ว่าข้อมูลของธุรกิจจะอยู่ในรูปแบบใด หรือจัดเก็บที่ใด ทั้งในระบบ Server หรือแพลตฟอร์มระบบ Cloud ต่างๆ เราพร้อมให้บริการจัดเก็บและสำรองเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลอยู่เสมอ พร้อมเข้าถึงและกู้คืนในกรณีที่เกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

บริการสำรองข้อมูล ที่ทำให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น

บริการของเรา จะทำให้การตรวจสอบและการจัดการข้อมูลสำรองรวดเร็วและง่ายกว่าเดิม รวมถึงธุรกิจจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้

Simplicity

ระบบสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ

Cost Optimized

รักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Secure

มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

สร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลของธุรกิจ ในราคาที่เหมาะสม
ติดต่อ-สอบถาม เพื่อรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

Migrate Your Websites for FREE

Get dedicated support to migrate your websites and applications absolutely FREE on TechSpace.

Backup & Recovery Simplified

Get peace of mind knowing your files are securely backed up!